Hornický spolek Bergmeister

Název:Hornický spolek Bergmeister
Sídlo:Horní Město 97, 793 44 Horní Město
IČO:19195257
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20712
Účel:

- praktická činnost v oblasti průzkumu, obnovy, ochrany a dokumentování historických i novodobých důlních děl v horním městě a blízkém okolí - kooperace se soukromými i veřejnými institucemi, jejichž činnost souvisí se správou důlních děl v oblasti horního města a okolí - úzká spolupráce s obcí horní město - shromažďování, uchovávání a využívání poznatků, zveřejňování a popularizace výsledků práce spolku - zpřístupnění důlních děl ve správě či vlastnictví spolku - muzejní a sbírkotvorná činnost v oblasti hornictví - realizace všech činností, včetně přípravy a projektování, spojených s provozem a údržbou důlních děl a objektů vztahujících se k předmětným důlním dílům