Hluboká - Zámostí, z.s.

Název:Hluboká - Zámostí, z.s.
Sídlo:Křesínská 408, 373 41 Hluboká nad Vltavou - Hluboká nad Vltavou
IČO:17400066
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9020
Účel:

Základním účelem spolku je realizovat činnosti, které povedou k udržitelnému rozvoji zámostí. v tomto smyslu se spolek bude snažit o podmínění nové obytné zástavby současným rozvojem občanské vybavenosti, jejíž rozvoj je dlouhodobě zanedbáván a neodpovídá už potřebám současných, natož pak budoucích obyvatel. spolek bude usilovat o vybudování prostor občanské vybavenosti, jako je rozšíření stávajících prostor mateřské školky a výstavba prvního stupně základní školy, prostor pro služby občanům a volnočasové aktivity. spolek bude prosazovat, aby nová výstavba nevedla k nadměrnému zatížení dopravou

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku a) činnosti vedoucí k udržitelnému rozvoji zámostí b) podmínění nové bytové výstavby adekvátním rozvojem občanské vybavenosti c) podpora výstavby občanské vybavenosti d) snaha o snížení dopravy a zvýšení bezpečnosti související s dopravou v obci e) nalezení identity zámostí v rámci městské samosprávy

Vedlejší činnost spolku a) organizace kulturních a sportovních akcí pro občany zámostí b) organizace dobrovolných akcí zaměřených na zvelebení obce, například výsadba nových stromů, keřů a dalších trvalých porostů c) organizace vzdělávacích kurzů,