HEZKY ČESKY DĚTEM, z.s.

Název:HEZKY ČESKY DĚTEM, z.s.
Sídlo:Vochov 298, 330 23 Vochov
IČO:14029863
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 9993
Účel:

Účelem spolku je především: a) šíření informací a poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti vzdělávání, kultuře, umění a volnočasových aktivitách na území plzeňského kraje a v jiných regionech české republiky. b) koordinace, posuzování a realizace projektů zaměřených na rozvoj území. c) podpora organizace seminářů, konferencí, exkurzí, veletrhů a dalších vzdělávacích a společenských akcí pro odbornou i širokou veřejnost. d) vydávání publikací, tiskovin a dalších multimédií. e) podpora prodeje výroby a odbytu regionálních produktů

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

A) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. b) zprostředkování obchodu a služeb, c) reklamní činnost, marketingu a mediálního zastoupení. d) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů a školení a další lektorská činnost. e) provoz kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavných zařízení. f) pořádání kulturních produkcí, výstav, přehlídek, veletrhů a prodejních a obdobných akcí