Hes Rock, z.s.

Název:Hes Rock, z.s.
Sídlo:V Hlinkách 273, 267 16 Vysoký Újezd - Vysoký Újezd
IČO:17688400
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:31.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76876
Účel:

Podpora výkonu sportovní a kulturní činnosti

Organizování a pořádání sportovní a kulturní činnosti, kurzů a sportovních a kulturních aktivit a soutěží zejména, nikoli však výlučně, pro mládež, vytváření vhodných materiálních a tréninkových podmínek včetně poradenství

Podpora rozvoje porozumění mezi národy

Organizace, řízení a propagace sportovní a kulturní činnosti

Vytváření širokých možností užívání svých sportovišť a jiných prostor pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže

Vytváření ekonomické základny pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní činností

Budování, provoz a údržba tělovýchovných a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá

Vedení svých členů a ostatních účastníků tělovýchovného procesu ve spolku k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a sportu vůbec se zaměřením zejména na rock and roll tanec

Shromažďovat zájemce o rock and roll z řad dětí, mládeže i dospělých

Hájit zájmy členů spolku, za tím účelem spolupracovat s orgány obce, s ostatními organizacemi (např. čstv, sportovními svazy apod.) i jednotlivci

Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v obci (městě), zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

Provozování vlastního zařízení i za účelem zajištění finančních prostředků, tedy i hospodářské činnosti, jejíž účel však musí jen podporovat hlavní činnost spolku, nebo hospodárně využívat spolkový majetek

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Czech Tennis Academy Rudná, z.s. Hořelické náměstí 1130/5, 252 19 Rudná - Rudná Detail
Street Hard Workers Chomutov, z.s. Václavská 4049, 430 03 Chomutov - Chomutov Detail
SK Sokol Rataje Rataje 4, 391 65 Rataje Detail
SKST Týn nad Vltavou, z.s. Hlinecká 712, 375 01 Týn nad Vltavou - Týn nad Vltavou Detail
\"SK Tenis Mýto, z. s.\" Dlouhá třída 17, 338 05 Mýto - Mýto Detail
SK Box Litoměřice, z.s. Na Mýtě 2262, 412 01 Litoměřice - Předměstí Detail
SKIKLUB Králíky, z.s. Nádražní 488, 561 69 Králíky - Králíky Detail
TJ Pardubičky, z.s. Bokova 364, 530 03 Pardubice - Pardubičky Detail
Tělovýchovná jednota Sokol Telecí, z.s. Telecí 235, 569 94 Telecí Detail
Stáj Kincl z.s. Horní Město 8, 793 44 Horní Město Detail