HBC Plzeň-Litice, z.s.

Název:HBC Plzeň-Litice, z.s.
Sídlo:Nad Přehradou 441/19, 321 00 Plzeň - Litice
IČO:22754083
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:10.02.2012
Datum zápisu:01.01.2014
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 6206
Účel:

A) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého účelu a svých činností, a to i vlastní hospodářskou činností, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní či užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) vytvářet široké množství užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže