HANNAH HS zapsaný spolek

Název:HANNAH HS zapsaný spolek
Sídlo:Ovčárecká 402, 280 02 Kolín - Kolín V
IČO:17379491
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76554
Účel:

Spolek je založen za účelem sdružování dětí, mládeže a dospělých a naplňování společných zájmů svých členů a veřejnosti, zejména pak: rozvíjení procesu neformálního moderního vzdělávání napříč věkovými skupinami v oblastech jazykové výuky, kultury a historie, výtvarného umění a literatury, divadla a filmu, ochrany přírody, zdravého životního stylu apod. rozvíjení všestranného duševního a fyzického rozvoje svých členů a veřejnosti a hledáním atraktivního forem aktivního pohybu a pobytu v přírodě podpory integrace sociálně ohrožených skupin spoluvytváření metodiky volnočasových aktivit vytváření oborové zkušenosti pro další generace rozvíjení mezigeneračního dialogu sdílení společných hodnot se stejně zaměřenými osobami rozvíjení neformálních mezinárodních kontaktů s obdobnými organizacemi v dalších zemích

Předmět činnosti:

1.hlavní činností spolku je umožnit svým členům i veřejnosti celoživotní růst skrze vlastní proces vzdělávání, sdílení získaných zkušeností a účast na prospěšných aktivitách spolku vůči okolí. k naplnění účelu popsaného v čl. iii spolek zajišťuje činnosti a aktivity v oblasti vzdělávání, dobrodružné, zážitkové a zkušenostní výchovy, turistiky a táboření v těchto oblastech: a)výchova a vzdělávání zaměření na podporu celoživotního vzdělávání a sebevzdělávání všech věkových kategorií zřizování a provozování zájmových sekcí, obsahově korespondujících s cíli spolku pořádání vzdělávacích jazykových kurzů pořádání výukových a rekreačních outdoorových pobytů pořádání turistických a kulturních akcí organizování krátkodobých kurzů pořádání školení, přednášek, workshopů, konzultací a výstav pořádání vlastních sportovních a kulturních akcí jak pro členy, tak i pro veřejnost navazování zahraničních partnerských vztahů a jejich naplňování publikační činnost b)integrace a inkluze okrajových skupin obyvatelstva zaměření na plánování účinných nástrojů integrace zaměření na poskytování tréninkových programů podpory zaměstnanosti 2.vedlejší (doplňkovou) činností, provozovanou za účelem získávání provozních prostředků na činnost spolku je: zpoplatněné pořádání vzdělávacích a outdoorových tematických celků zpoplatněné předávání oborových zkušeností pořádání veřejně prospěšných akcí a sbírek poskytování sociálních služeb a konzultací výroba audiovizuálních vzdělávacích pořadů, spotů a tiskovin propagace subjektů působících ve státní a neziskové sféře vlastní hospodářská a investiční činnost