HALY SK START PŘEROV z.s.

Název:HALY SK START PŘEROV z.s.
Sídlo:U Tenisu 3250/16, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
IČO:17548951
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20400
Účel:

Vytváření podmínek pro provozování a rozvoj sportovních aktivit a pro zájmovou činnost svých členů, oddílů i veřejnosti

Předmět činnosti:

A) zajišťuje sportovní činnost svých členů, oddílů a veřejnosti a umožňuje jim využívání sportovišť b) buduje, provozuje a udržuje sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, c) hájí zájmy svých členů, za tím účelem spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci d) pořádá turnaje a další sportovní či kulturní akce pro členy spolku i širokou veřejnost včetně doprovodných programů e) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, sportu apod. v místě své působnosti f) vytváří podmínky pro rozvoj sportovních činností dětí a mládeže g) zajišťuje organizační, ekonomické a sportovně technické aktivity potřebné pro činnost spolku h) vykonává další související činnosti v souladu s účelem spolku