GV SPORT TEAM z. s.

Název:GV SPORT TEAM z. s.
Sídlo:Třeština 141, 789 73 Třeština
IČO:19212763
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20685
Účel:

A) sportovní činnost a zájmová činnost v oblasti motoristického a nemotorového sportu a dalších oblastech, b) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, c) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, e) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení, f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností