GIGAS, z.s.

Název:GIGAS, z.s.
Sídlo:Žilov 76, 330 11 Žilov
IČO:17747325
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.12.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10222
Účel:

1. spolek usiluje a podporuje zvyšování tělesné i duševní kondice, kulturní rozvoj členů, teoretické i praktické úrovně všeobecného vzdělávání. 2. základním účelem a hlavní činností spolku je pořádání sportovních, kulturních a společenských akcí různorodého charakteru, pořádání táborů včetně příměstských a sdružování členů v rámci spolkové činnosti především dětí a mládeže. 3. spolek zajišťuje informovanost svých členů o pořádaných akcích a volnočasových aktivit. 4. spolek hájí zájmy svých členů a za tímto účelem hodlá spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy i s ostatními organizacemi a zájmy. 5. dalšími formami své činnosti hodlá spolek napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví, zejména formou veřejně prospěšné činnosti. 6. k naplňování svého účelu spolek: pořádá a organizuje různorodé akce pro své členy i třetí osoby. realizuje pravidelnou sportovní a kulturní spolkovou činnost zejména dětí a mládeže. buduje, provozuje a udržuje tělovýchovná, kulturní a jiná zařízení, která bude užívat nebo vlastnit, a tím vytváří vlastní materiální podmínky pro svoji tělovýchovnou a kulturní činnost tak, aby tato zařízení byla k dispozici všem členům spolku i třetím osobám. vede mládež k pozitivním občanským postojům, zdravému způsobu života a rozvoji morálně - volních vlastností

Předmět činnosti:

Sportovní, kulturní a volnočasová činnost, pořádání akcí, pořádání táborů, veřejnoprospěšná činnost