Název: Galerie F. R. Dragouna z.s.
Sídlo: Jungmannova 186, 397 01 Písek - Vnitřní Město
IČO: 10906487
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 06. 2021
Spisová značka: L 8789 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Účel:Seznámení široké veřejnosti s celoživotním dílem významného regionálního umělce ak. mal. františka romana dragouna, žáka maxmiliána švabinského, vratislava nechleby, josefa loukoty, josefa velenovského
Organizování kulturních akcí souvisejících s dílem františka romana dragouna
Spolupráce s dalšími subjekty zabývajícími se kulturní činností, spolupráce s místními samosprávami, vzdělávacími institucemi a dalšími právnickými a fyzickými osobami, které mají vztah ke kultuře, zejména výtvarnému umění