Název: Futsalový svaz oblasti F
Sídlo: Česká 319/29b, 742 21 Kopřivnice
IČO: 09407529
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 09. 2020
Spisová značka: L 73755 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem svazu je organizování futsalu ve spolupráci se sfčr a případně též ve spolupráci s jeho ostatními pobočnými spolky a s fotbalovou asociací české republiky, jíž je sfčr členem. k tomuto účelu svaz při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména: a) pečuje o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v obvodu oblasti, v níž sídlí a pro níž byl zřízen a vytváří pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky; b) podporuje futsal na území oblasti, s se zvláštním zaměřením na rozvoj futsalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách