Název: Funkční trénink Milovice, z.s.
Sídlo: Slepá 1101, Mladá, 289 24 Milovice
IČO: 09476610
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 09. 2020
Spisová značka: L 73791 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:-organizování kondičních, zátěžových a sportovních tréninků pro děti, mládež a ostatní věkové kategorie (včetně dospělých), za účelem zvýšení fyzické kondice a zdraví jeho členů -podpora všech věkových kategorií ke sportovní činnosti a rozvoji jejich vzdělávání v oblasti sportu a zdravého životního stylu -organizace soukromých a skupinových sportovních soutěží pro veřejnost i členy spolku -organizace krátkodobých i dlouhodobých sportovní akcí, kempů, soustředění pro všechny věkové kategorie -spolupráce se sportovními spolky, kluby, školskými zařízeními, dětskými domovy a dalšími subjekty, s cílem zvyšování sportovní výkonnosti dětí, mládeže a všech věkových kategorií -publikování vlastní činnosti a výsledků v soutěžích členů spolku -rozšíření popularizace těchto činností mezi veřejnost -realizování i jiných než sportovní volnočasových aktivit -budovaní, provozování a udržování sportovních a jiných zařízení, která vlastní nebo užívá -poradani sportovních seminaru, prednasek a konferenci -dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, zdravého životního stylu apod. nejen v místě své působnosti, a to především formou další veřejně osvětové a vzdělávací činnosti