FRAP FOUNDATION, nadační fond

Název:FRAP FOUNDATION, nadační fond
Sídlo:Preslova 353/1, 150 00 Praha - Smíchov
IČO:19334567
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:11.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2309
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu, pro který se nadační fond zakládá, je zejména nikoli však výlučně zachování a další rozvoj rodinného bohatství, udržení rodinného majetku v nedělené podobě a budování dobrého jména rodiny zakladatele, přičemž nadační fond, tak může činit zejména zajišťováním životních potřeb členů rodiny zakladatele, zejména zajišťováním odpovídající lékařské péče, podporou vzdělávání, rozvojem profesní kvalifikace, schopností a zkušeností, zajišťováním vlastního bydlení, podporou podnikatelské činnosti nebo uspokojováním jiných životních potřeb členů rodiny zakladatele. účel nadačního fondu má nepřetržitou a opakovanou povahu. platí, že je trvale možné, aby nadační fond mohl nadále plnit svůj účel, jestliže může jakýmkoliv způsobem nadále podporovat rodinu zakladatele nebo jestliže je vlastníkem nějakého majetku. nadační fond vykonává činnosti vázající se k jeho účelu, které mohou být uvedeny ve statutu nebo reglementech. připouští se možnost podnikání nadačního fondu za splnění podmínek stanovených právními předpisy