Fotbalový klub Spartak Žebrák, z.s.

Název:Fotbalový klub Spartak Žebrák, z.s.
Sídlo:Na Hřišti 60, 267 53 Žebrák - Žebrák
IČO:18037399
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:13.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77298
Účel:

Základním účelem a hlavní činností spolku je: a) práce s dětmi a mládeží, b) práce se seniorskými týmy, c) provozovat sport, turistiku, kulturu a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných, turistických a kulturních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, d) budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, e) vést své členy a ostatní zájemce o sport, turistiku a kulturu k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, g) zajišťovat v oblasti sportu, turistiky a kultury vzdělávání svých členů, jejich školení, h) pořádat nebo podílet se na pořádání sportovních, turistických a kulturních akcích, jednodenních i vícedenních, i) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, j) spravovat vlastní majetek