Název: FK Vlkoš z.s.
Sídlo: Vlkoš 135, 696 41 Vlkoš
IČO: 10666737
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 01. 04. 2021
Spisová značka: L 27539 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:1.základním účelem a hlavní činností spolku je: a)provozovat sport, zejména kopanou a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních a tělovýchovných aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. b)vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad členů, veřejnosti a zejména pak mládeže. c)budovat, provozovat a udržovat sportovní i jiná zařízení, které vlastní nebo užívá. d)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických a mravních pravidel. e)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními organizacemi i jednotlivci. f)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení. g)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další prospěšné činnosti a osvětovou činností. h)spolek svou činností reprezentuje zejména obce vlkoš, skoronice a ježov. i)spolek může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. zisk z této vedlejší činnosti slouží výhradně pro financování hlavní činnosti a správy spolku