FK Slavoj Záluží z.s.

Název:FK Slavoj Záluží z.s.
Sídlo:Světova 523/1, 180 00 Praha - Libeň
IČO:19423802
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77803
Účel:

- organizovat sportovní činnost - závodní a rekreační - s cílem zlepšit jejich tělesnou kulturu i duševní zdraví a vytvářet pro ni materiálové a tréninkové podmínky. - zajistit tréninkový proces a účast družstev všech kategorií v soutěžích fotbalové asociace české republiky /fačr/. - vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti formou placených tělovýchovných služeb. - vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů a k podpoře své hlavní činnosti a pro zajištění služeb svým členům provozováním vlastní hospodářské/obchodní či reklamní činnosti v souladu s obecně závaznými předpisy. - budovat, provozovat a udržovat tělovýchovné a jiné zařízení, které fk vlastní nebo užívá. - vést své členy fk k dodržování sportovní etiky, k estetickému cítění a dodržování morálních zásad. - dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví ve městě, zejména formou veřejně prospěšných prací, vlastními akcemi a soutěžemi