Název: Ferst Dadler z.s.
Sídlo: Smetanova 361, 252 25 Jinočany
IČO: 10921044
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 06. 2021
Spisová značka: L 74945 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Poskytovat obecně prospěšné činnosti voblasti kultury a vzdělávání, a další aktivity spojené srozvojem občanské společnosti
Rozvíjet české alternativní umění, svobodný umělecký výraz a tvůrčí prostředí
Podporovat komunikaci mezi tvůrci a veřejností
Vytvářet podmínky a podílet se na mezinárodní kulturní výměně projektů a kooperaci sjinými organizacemi majícími shodné činnosti a cíle
Budovat, provozovat či udržovat kulturní či jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
Vzdělávání členů spolku a široké občanské veřejnosti
Propagace aktivit souvisejících súčelem zřízení spolku
Publikační činnost
Zajišťovat voblasti své činnosti vzdělávání dalších osob, jejich školení
Dalšími formami své činnosti pomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. vmístě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Případné vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní a přímo s ní související