Fast Track Continuity, nadační fond

Název:Fast Track Continuity, nadační fond
Sídlo:Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17172241
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:24.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2140
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu, pro který se nadační fond zakládá, je zajišťování životních potřeb beneficientů, zejména zajišťování odpovídající lékařské péče, ochrana, zachování a rozmnožování majetku, podpora vzdělávání, rozvoj profesní kvalifikace, schopností a zkušeností, zajišťování základních životních potřeb, zajišťování vlastního bydlení nebo uspokojování jiných bytových potřeb a podpora podnikání a jiných podnikatelských či vědeckých nebo veřejně prospěšných aktivit. účelem nadačního fondu je dále sekundárně podpora dalších činností, zejména, nikoli však výlučně veřejně prospěšných (i mimo okruh beneficientů), pokud tyto činnosti nejsou v rozporu s účelem nadačního fondu stanoveným v článku 5.1 zakládací listiny nadačního fondu