Název: EUROJUNIORSPORT z.s.
Sídlo: Na poříčí 1934/38, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 10852794
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 14. 05. 2021
Spisová značka: L 74890 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:-zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů včetně jejich školeni -šířit sport mezi dětmi a mládeží -udržovat tělovýchovná zařízení, která vlastní,užívá nebo pronajímá -vytvářet ekonomickou základnu pro splnění cílů spolku -napomáhat rozvoji veřejného života, kultury,zdraví, zejména formou veřejně prospěšné a osvětové činnosti, jakožto i vydáváním tiskovin a publikací -hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci -vytvářet ekonomiskou základnu pro splnění cílů spolku