Enfant Terrible z. s.

Název:Enfant Terrible z. s.
Sídlo:Hlavní 1, 277 14 Dřísy - Dřísy
IČO:17568919
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76677
Účel:

Účelem spolku je naplnění společného zájmu v oblasti organizace zájmového a sportovního jezdectví, osvěty a vzdělávací činnosti v jezdeckém sportu, chov a výcvik koní a veškeré činnosti s tím spojené

Předmět činnosti:

1.činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. ii., co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a.vytváření provozních, materiálních a tréninkových podmínek pro zájmový a jezdecký sport, b.organizace a pořádání rekreačního a zájmového jezdectví pro amatérské jezdce, c.zabezpečení provoz jezdeckého areálu, a to zejména dotacemi, dary a vlastní výdělečnou činností, členskými příspěvky či brigádnickou činností, d.příprava a výcvik jezdců a koní, pro sportovní i rekreační účely, e.ustájení koní, f.příprava a kvalifikovaný výcvik mladých koní, g.zajišťování vzdělávání v oblasti jezdeckého sportu a jezdectví obecně h.poradenské a konzultační činnosti v oblasti přípravy a výchovy koní a jezdců, i.činnosti vyvíjené za účelem dosahování cílů a záměrů spolku, j.smluv o daru

2.k podpoře hlavní činnosti spolek vyvíjí dále činnosti vedlejší v níže zmíněné podobě: a.sepisu a uzavírání smluv o reklamě a jiných, b.výkonu některé z hlavních činností (odst. 1 tohoto článku) prováděné za úplatu c.výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 3.vyžaduje - li zákon pro výkon některé vedlejší činnosti živnostenské oprávnění, popř. jiné oprávnění udělené orgánem veřejné moci postačí, když takovýmto oprávněním disponuje některý z členů spolku, přičemž nemusí být nutně členem některého z orgánů spolku. 4.zisk z hlavní činnosti spolku lze použít pouze pro rozvoj spolkové činnosti a správu spolku. 5.spolek k naplnění svých společných zájmů může organizovat akce v české republice, ale také v zahraničí