Název: ELISCIA, z.s.
Sídlo: Švandova 415/7, 323 00 Plzeň - Bolevec
IČO: 09783709
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 01. 2021
Spisová značka: L 9758 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel:1.cílem činnosti spolku je poskytovat osobnostně rozvojové doprovázení za účelem snížení dopadů civilizačních onemocnění, a to zejména v plzeňském kraji, praze a v zahraničí. v rámci těchto činností jsou členům spolku a klientům spolku nabízené vhodné volnočasové a zážitkové aktivity, které je vedou k sebepoznání a překonávání náročných životních situací za pomoci zážitkově-pedagogického učení a prvků rekreologie. dalším klíčovým cílem spolku je environmentální výchova a naplňování dalších cílů udržitelného rozvoje dle závěrů konference osn konané v riu de janeiro o udržitelném rozvoji v roce 2012 s nástroji společensky odpovědného koučinku (trénování mysli a zlepšování návyků) dostupných pro každého. v rámci prosazování cílů udržitelného rozvoje bude řada aktivit realizována v zahraničí, ve formě zážitkového a terapeutického pobytu. vytváření nástrojů pro osobní rozvoj, které vedou k naplňování cílů udržitelnosti a k prosazování globální občanské společnosti. 2.spolek vykonává svou činnost především ve prospěch svých členů. nestanoví-li členská schůze jinak, může členská schůze vykonávat jednotlivé činnosti i ve prospěch nečlenů spolku, zpravidla za úplatu alespoň ve výši nákladů vynaložených na takovou činnost. 3.při výkonu svých činností postupuje spolek vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy české republiky