Elis koně z.s.

Název:Elis koně z.s.
Sídlo:Palackého třída 198, 537 01 Chrudim - Chrudim III
IČO:18044531
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14333
Účel:

Poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti zdravého životního stylu a relaxace s využitím koní, propagace soužití člověka s koňmi, uspokojování a ochrana zájmů a potřeb členů spolku, prosazování zájmů spolku, propagace chovu koní

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu uvedeného v čl. 1 stanov, co by společného zájmu jeho členů. tento účel je naplňován zejména prostřednictvím: a) přednáškové činnosti zaměřené na podporu zdravého způsobu života, zdravého životního stylu a podpora této činnosti, b) sdružování osob se zájmem o rozvíjení zdravého způsobu života, včetně relaxace za použití koní, c) spolupráce s jinými sdruženími a spolky, obdobně zaměřenými, d) zapojení dobrovolníků do hlavní činnosti spolku a podpora dobrovolnictví, e) spolupráce s dalšími organizacemi při pořádání nejrůznějších sportovních akcí za účelem zlepšení fyzické a psychické kondice, f) vytvoření a provozování plně vybaveného zázemí pro členy spolku, jež umožní jejich relaxaci