Název: Ekoškolka Děvínek, z.s.
Sídlo: Nový Zlíchov 3159/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 10741488
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 08. 04. 2021
Spisová značka: L 74712 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:- výchova dětí předškolního věku dle platného rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) s orientací k tomu, aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání - usilovat o ekologickou výchovu dětí od nejútlejšího věku, pečovat o životní prostředí v okolí sídla spolku - komunitní setkávání otevřená pro lidi z blízkého okolí sídla v rámci tradičních slavností roku konajících se zhruba každé tři měsíce (vítání jara, čarodějnice aj.) - organizování akcí pro širokou veřejnost ve spolupráci s ekologickými organizacemi (např. jarní úklid městské části s organizací ukliďme česko) - pořádání výchovně vzdělávacích seminářů pro rodiče a ostatní zájemce (např. kurz respektovat a být respektován aj.)
ID datové schránky: a2r7sgj
Příjem datových zpráv: Ne