Educan Academy, z.ú.

Název:Educan Academy, z.ú.
Sídlo:Těšnov 1163/5, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17586810
Právní forma:Ústav
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:18.10.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl U, vložka 1087
Předmět činnosti:

Hlavním předmětem činnosti je úsilí o to, aby jazykové vzdělávání bylo kvalitní a dosažitelné pro všechny. činnost ústavu cíleně přispívá ke zkvalitňování jazykového vzdělávání v české republice, ke zlepšování vzdělávacího prostředí a šíření možností jazykového vzdělávání. při dosahování svých cílů se ústav opírá o rozvoj partnerských vztahů mezi veřejným a soukromým sektorem

Předmět činnosti ústavu spočívá zejména v: - realizaci dostupných jazykových (a s jazykovým vzděláváním souvisejících) kurzů, přednášek, seminářů, workshopů. - v tvorbě a šíření kvalitních studijních materiálů. - v rozvoji spolupráce se školami a školskými zařízeními a dalšími vzdělávacími institucemi. - ve využití moderních technologií v jazykovém vzdělávání, a s tím souvisejícím šířením příkladů dobré praxe. - ve sdílení zkušeností z oblasti jazykového vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. - v šíření osvěty, informací a vzdělávacích aktivit v oblasti (nejen) jazykových zkoušek. - v podpoře a rozvoji doučovacích a dalších vzdělávacích a výchovných aktivit u jazykových, případně i jiných předmětů, vyučovaných na zš a sš