E-Bridge, z.s.

Název:E-Bridge, z.s.
Sídlo:Sadová 748/48, 293 01 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II
IČO:19182686
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77493
Účel:

Účelem spolku je naplňování společného zájmu, a to budování nových inovativních cest ke vzdělávání dětí i dospělých, k růstu dětského potenciálu a posilování rodiny jako základní jednotky společnosti s důrazem na její zdravý rozvoj. dalšími účely spolku je charitativní činnost a pořádání aktivit, které podpoří občanské aktivity a aktivní zapojení, dětí, mládeže i dospělých vedoucích k ochraně zdraví, vysoké kvalitě života, udržitelnému rozvoji kulturního, historického a přírodního dědictví

Předmět činnosti:

Hlavní činností spolku je podpora všeobecného růstu jedince v oblastech vzdělání, osobního růstu, duševní i fyzické hygieny a podpora rodiny, k jehož naplňování je spolek založen, za tímto účelem dochází k vytváření členské základny, kdy touto činností je zejména, ale ne výhradně: - praktická činnost ve spolupráci s občany, dalšími osobami a přáteli spolku - organizace, řízení a koordinace sportovních, kulturních a společenských akcí jak pro členy spolku, tak i mimo ně - rozvoj zájmu veřejnosti o všeobecné dění - organizace akcí a činností v zájmu rozvoje jedince i společnosti - aktivní podpora místních tradic a zvyklostí - iniciace veřejné diskuse nejen o vzdělání, podpoře dětí a rodin - podpora a organizace veřejných debat na aktuální tíživá témata společnosti - vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a jiných informativních materiálů včetně vydávání knih, natáčení filmů a dokumentů či jakékoliv další podobné činnosti - realizace projektů směřujících k rozvoji společnosti - spolupráce s podobně zaměřenými spolky a organizacemi - spolupráce s veřejnou správou za účelem vytváření optimálních podmínek pro život v obci a státě - hájení zájmu spolku - spolupráce s institucemi evropské unie, s obecními a krajskými samosprávami, fyzickými a právnickými osobami za účelem, za kterým byl spolek zřízen a získávání finanční i nemateriální podpory pro chod spolku a jeho aktivit

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Vedlejší hospodářskou činností spolku, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku nebo k hospodárnému využití spolkového majetku je: - zprostředkování obchodu a služeb - pronájem a půjčování věcí movitých - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - provozování kulturních, kulturně - vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - velkoobchod a maloobchod