Druhá ekonomická transformace z.s.

Název:Druhá ekonomická transformace z.s.
Sídlo:Salvátorská 931/8, 110 00 Praha - Staré Město
IČO:19416695
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:20.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77801
Účel:

Účelem spolku, jako samostatné, nepolitické organizace, která sdružuje osobnosti české podnikatelské sféry, je ve spolupráci s vládními i nevládními institucemi: - přispívat k tomu, aby česká republika byla otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemí, která bude postavena na ekonomice s vysokou přidanou hodnotou schopnou úspěšně soutěžit s nevyspělejšími státy světa - zasazovat se o to, aby česká republika lépe využívala svůj potenciál a byla schopna rychleji reagovat na rapidní technologické, ekonomické, demografické i environmentální změny - podporovat systémovou modernizaci české republiky v oblasti ekonomického růstu, udržitelnosti a efektivního řízení státu - zasazovat se o to, aby nezbytné reformy respektovaly a posilovaly základní principy právního státu a liberální demokracie

Předmět činnosti:

Hlavní činnost: a) osvěta a aktivní propagace témat podporujících poslání spolku b) příprava a publikace analýz a doporučení c) organizace odborných setkání a konferencí d) vzdělávání členů spolku formou odborných seminářů a diskusí e) podpora partnerských projektů a iniciativ směřujících k realizaci reforem f) aktivní dialog s představiteli státu, územních samosprávních celků a nevládními institucemi g) fundraising pro účely prosazování výše uvedených cílů