Název: Domov seniorů Vratislavice, příspěvková organizace
Sídlo: U Sila 321, 463 11 Liberec - Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou
IČO: 10898174
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 06. 2021
Spisová značka: Pr 1176 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Předmět činnosti:Domov pro seniory služba obsahuje základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Domov se zvláštním režimem služba obsahuje základní činnosti: -poskytnutí ubytování, -poskytnutí stravy, -pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, -pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, -zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, -sociálně terapeutické činnosti, -aktivizační činnosti, -pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Doplňková činnost: -pronájem nebytových prostor, -hostinská činnost, -pronájem pozemků
ID datové schránky: 8562tfd
Příjem datových zpráv: Ne