Dobrá Šatlava, z. s.

Název:Dobrá Šatlava, z. s.
Sídlo:Loretánská 174/3, 118 00 Praha - Hradčany
IČO:19462085
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:26.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77841
Účel:

Spolek je zakládán za účelem aktivní podpory komunitního setkávání na praze 1, pro což sám vytváří podmínky a prostor. pořádá samostatně nebo v součinnosti s dalšími iniciativami kulturní, společenská či vzdělávací setkání s cílem aktivizovat a propojovat širokou a pestrou veřejnost prahy 1 napříč všemi věkovými kategoriemi. jedná se zejména o hudební večery, v rámci kterých dává příležitost všem generacím hudebníků rozmanitých hudebních žánrů. dále pak mimo jiné pořádá vernisáže s výstavami, besedy s umělci a dalšími významnými osobnostmi, autorská čtení, literární večery, soutěže, turnaje, memoriály, promítání, přednášky z různých oborů či divadelní představení. zároveň se spolek účastní dobročinných akcí na podporu potřebných v místě svého působení. spolek rovněž poukazuje na slavnou minulost historického jádra prahy a zdůrazňuje její význam v současné době při rozvoji hl. m. prahy. podílí se na veřejné diskusi ve věcech zásadního společenského významu, jakými jsou ochrana historických památek, stabilizace počtu obyvatel mč prahy 1, zásady bydlení, životní prostředí, zajištění veřejné dopravy a bezpečnosti občanů