Divadelní spolek Višňovský ROK

Název:Divadelní spolek Višňovský ROK
Sídlo:Višňová 5, 464 01 Višňová
IČO:19305699
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:26.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13670
Účel:

Účelem spolku je organizovat, vytvářet, připravovat a uvádět divadelní představení a jiné společenské a kulturní akce

Účelem spolku je zapojit do činnosti děti a mladistvé a přispívat tak k rozšíření vhodné nabídky pro využití volného času dětí a mládeže

Účelem spolku je působit v oblast výuky herectví a dalších forem scénického projevu slovního, pohybového či hudebního

Účelem spolku je spolupráce s jinými uměleckými sdruženími, společenskými organizacemi a spolky, právnickými a fyzickými osobami v oblasti umění

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu spolku popsaného v předchozím bodu jakožto společného zájmu jeho členů

Prodej občerstvení, alkoholických i nealkoholických nápojů

Prodej suvenýrů a jiných propagačních předmětů

Výroba, půjčování a prodej kostýmů, rekvizit a dekorací