Digital Resilience Institute z. s.

Název:Digital Resilience Institute z. s.
Sídlo:Fialková 1026/16, 326 00 Plzeň - Černice
IČO:19274921
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:10.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl L, vložka 10379
Účel:

Spolek usiluje o posilování digitálních schopností člověka v rychle se měnícím světě. podporuje spolupráci mezi veřejnou správou, akademickým sektorem a odborníky z praxe z celé evropy s cílem sdílení znalostí o digitálních technologiích, podněcování špičkového výzkumu a podporování odpovědných, na člověka orientovaných inovací. v konečném důsledku spolek pomáhá vytvářet životaschopnější a udržitelnější budoucnost pro člověka i planetu

Předmět činnosti:

A) vytváření a podpora inovačních projektů, jakož i zveřejňování a propagace jejich výsledků

B) výměna informací a zkušeností mezi členy spolku a třetími stranami, včetně vytváření vazeb mezi akademickou sférou, veřejným sektorem, podniky a širokou veřejností na národní a mezinárodní úrovni

C) spolupráce s evropskými institucemi na projektech zaměřených na přípravu či reformu politik v oblasti digitální transformace a resilience

D) provozování oficiálních internetových stránek spolku a využívání dalších sociálních médií k naplňování cílů spolku

E) pořádání akcí, workshopů a konferencí za účelem výměny znalostí

F) jakékoli další činnosti, které přispívají k naplnění účelu spolku