Dětský kroužek Bystřice, z.s.

Název:Dětský kroužek Bystřice, z.s.
Sídlo:28. října 115, 261 01 Příbram - Příbram VII
IČO:19351364
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77718
Účel:

Rozvíjet činnost směřující k podpoře a všestrannému rozvoji styků mezi fyzickými osobami a/nebo právnickými osobami na úseku výzkumu, vývoje a vzdělávání, na úseku podnikání, zaměstnávání, ekonomického rozvoje, vědy, techniky a umění, studia a vzdělávání, překladatelství a badatelství, výzkumných a vývojových programů, kultury, školství, podpory a ochrany mládeže, turistiky, ochrany přírody a životního prostředí, zdraví, sportu a tělovýchovy, investic a ochrany investic, humanitárních činností (dále společně jen zájmové oblasti)

Podporovat vzájemné poznávání a spolupráci v zájmových oblastech

Napomáhat ke zvyšování úrovně v zájmových oblastech a za tímto účelem získávat jednotlivce i skupiny všech kategorií

Spolupracovat s organizacemi obdobného zaměření na úseku zájmových oblastí a navazovat s nimi partnerské vztahy s podporou kontaktů

V zájmových oblastech pořádat přednášky, kurzy, semináře, workshopy, sympózia, výstavy a další obdobné akce

V zájmových oblastech působit na veřejnost prostřednictvím komunikačních médií

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Spolek Vnitroblok Na Vápence, z.s. Na vápence 1914/21, 130 00 Praha - Žižkov Detail