Název: Dětský klubík INDIÁNEK, z.s.
Sídlo: Benešov 18, 550 01 Broumov
IČO: 10813811
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 27. 05. 2021
Spisová značka: L 13732 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel:A) šíření hodnot postavených na respektu k přírodě, vzájemném respektu mezi lidmi a respektu mezi rodiči a dětmi
B) zřízení a provoz dětského klubíku indiánek, určeno pro předškolní výchovu dětí
C) zřízení a provoz družiny, určeno pro děti školního věku v rámci volnočasových aktivit
D) vzdělávání, předávání a rozšiřování zkušeností a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu a podobně
E) podpora rodiny, tzn. organizování aktivit pro společný prožitek celé rodiny
F) podpora rodičů v jejich seberealizaci, tzn. vytvoření podmínek pro předávání zkušeností a znalostí rodičů, dospělých a seniorů dětem a to v rámci dětského klubíku indiánek
G) zapojení se rodičů do spoluvytváření aktivit dětského klubíku indiánek a provoz družiny
H) předávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu, hospodaření s domácími zvířaty a pěstování v rámci soběstačného zahradnictví, tzn. pořádání kurzů s odborníky, vytvoření vzorového hospodářství, umožnění dětem a rodičům podílení se na aktivitách hospodářství
Ch) vytvoření podmínek pro účast sociálně či zdravotně znevýhodněných osob na aktivitách spolku
I) vytvoření ekologického komunitního centra zaměřeného především na osvětovou činnost (přednášky, besedy, workshopy, rukodělné dílny apod.),
J) vytvoření vzorové zahrady a hospodářství, sloužící jakožto příklad hospodaření v souladu s přírodními cykly a principy a jeho propagování široké veřejnosti
K) posilování sounáležitosti s místní komunitou
L) pořádání táborů (zimních, letních, příměstských) a víkendových pobytů s danou tématikou pro děti i rodiče,
M) organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním znalostí v oblasti ekologie, sportu, umění, životního stylu, sebepoznání atd
N) provozování drobné řemeslné výroby a kurzů řemesel v rámci osvěty a připomínky starých a zapomenutých materiálů a pracovních postupů
O) realizace aktivit, které podporují umění, vnímání prvků, které patří ke krajině, jejich užitnou i estetickou hodnotu