Název: Dětská sportovní akademie Liberecka z.s.
Sídlo: 1. máje 868/11, 460 07 Liberec - Liberec III-Jeřáb
IČO: 09521160
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 10. 2020
Spisová značka: L 12797 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel:2.1.vytvoření, organizace a zajištění vlastního tělovýchovného procesu v oblasti sportovních aktivit. 2.2.zpřístupňování co nejširších forem doplňkových sportovních aktivit a tělesné kultury svým členům; 2.3.zasazení se o poskytování a zajištění odpovídající regenerace svým členům 2.4.zajištění finančních, materiálních i nemateriálních prostředků pro sportování svých členů 2.5.vedení řádného účetnictví spojeného s fungováním spolku 2.6.vykonávání samostatné hospodářské činnosti k zajištění sportování svých členů 2.7.spolupráce s ostatními tělovýchovnými organizacemi, včetně těch zastřešujících a těch, kterých je spolek členem; 2.8.spolupráce se školami, s městskými a místními úřady, státními organizacemi, se zahraničními partnery, podnikatelskými subjekty i fyzickými osobami za účelem zajištění co nejlepších podmínek pro sportování svých členů
ID datové schránky: mfgpcnt
Příjem datových zpráv: Ne