DECENT Hulín, příspěvková organizace

Název:DECENT Hulín, příspěvková organizace
Sídlo:Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín
IČO:47934344
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.01.2002
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 169
Předmět činnosti:

Hlavním účelem a předmětem činnosti organizace je: a) péče o dítě v dětské skupině b) zajištění stravování pro děti v dětské skupině a pro zaměstnance organizace c) poskytování sociálních služeb d) správa nemovitostí předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, dále zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 84/2005 sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě u příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, ve znění pozdějších předpisů