Debatní spolek pro mezinárodní soutěže

Název:Debatní spolek pro mezinárodní soutěže
Sídlo:Příčná 1892/4, 110 00 Praha - Nové Město
IČO:17368138
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.07.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76518
Účel:

Podpora aktivního sebevzdělávání formou debaty

Podpora rozvoje sociálních a intelektuálních schopností zejména mládeže

Zajištění podpory vzdělávání znevýhodněných osob

Zvyšování úrovně komunikačních dovedností, kritického myšlení, jazykové vybavenosti, odborných znalostí a akademických dovedností

Poskytnutí prostoru pro vyjadřování idejí, názorů a argumentů sloužících k rozvoji vzdělanosti a tolerance bez ohledu na rasu, věk, pohlaví, gender, sexuální orientaci, nebo sociální původ

Věnování pozornosti globálním i regionálním problémům

Předmět činnosti:

Účast členů spolku na osvětových a vzdělávacích akcích, přednáškách, debatách, seminářích, politických simulacích a zájmových a volnočasových aktivitách pro děti a mládež

Pořádání osvětových a vzdělávacích akcí, přednášek, debat, seminářů, politických simulací a zájmových a volnočasových aktivit pro děti a mládež