DAMA Czech Republic - Prague z. s.

Název:DAMA Czech Republic - Prague z. s.
Sídlo:Karolinská 706/3, 186 00 Praha - Karlín
IČO:19297840
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77405
Účel:

Podporování porozumění, rozvoj a praxi v oblasti správy dat a informací jako klíčových podnikových aktiv, zejména prostřednictvím sdílení znalostí, mentoringu, networkingu a vzdělávání

Spolupráce s dalšími subjekty, které mají shodné zájmy

Předmět činnosti:

Rozvíjení komunity datových profesionálů v české republice

Spolek je neziskovou organizací. případné příjmy budou tvořit dary, dotace, granty a příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku a budou používány na činnost spolku

Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle jeho stanov a rozpočtu