Název: Czech Green Finance Institute z.ú.
Sídlo: Trojanova 1899/20, 120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 09873198
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 29. 01. 2021
Spisová značka: U 932 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět podnikání:Podpora uhelných regionů; implementace a předávání know-how mezi obyvateli znevýhodněných regionů a decision makery; podpora high tech průmyslu; poradenství společnostem, obcím, nno, mikroregionům a dalším ziskovým subjektům působících především ve venkovských lokalitách; rozvoj a propagace regionu a jeho turistického potenciálu; podpora obcí, nno, mikroregionů a dalších subjektů při přípravě, zpracování a řízení projektů; vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny; ochrana obrazu krajiny, sídel a jejich hodnot jako základního prostředku pro rozvoj turistického ruchu; podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí; podpora a rozvoj zaměstnanosti v podmínkách pohraničí; koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji regionu; součinnost se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu či k metodě leader; zajišťování osvěty a vzdělanosti lidského potenciálu pohraničí; činnosti spojené se spoluprací s orgány státní správy a samospráv při spolupráci na rozvoji regionu; činnosti spojené se spoluprací s orgány evropské unie v rámci rozvoje regionu; zajišťování volnočasových aktivit; ochrana památek; podpora prosazování rozvoje rovných příležitostí
Statutární orgán - ředitel: ředitel ústavu: ing. šimon barczi, mdp, dat. nar. 20. září 1987 václavské náměstí 824/29, nové město, 110 00 praha 1 den vzniku funkce: 29. ledna 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: za ústav jedná ředitel samostatně