Název: CYCLO TEAM KYJOV, z.s.
Sídlo: třída Komenského 616/16, 697 01 Kyjov
IČO: 09869964
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 18. 02. 2021
Spisová značka: L 27476 vedená u Krajského soudu v Brně
Účel:Provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky.vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, včetně mládeže. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s ostatními sportovními kluby a organizacemi i jednotlivci. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení. dalšími formami své činnosti (např. pořádáním závodů) napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností