Curling Club Zlatá Praha, z.s.

Název:Curling Club Zlatá Praha, z.s.
Sídlo:Za Rybníkem 711, 252 42 Jesenice - Jesenice
IČO:17253730
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:21.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76367
Účel:

A) provozovat curling a další sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet možnosti hrát curling pro zájemce z řad veřejnosti, a to jak mládeže, tak i dospělých, c) vést své členy a ostatní zájemce o curling k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel curlingu, d) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, e) zajišťovat v oblasti curlingu vzdělávání svých členů, jejich školení, pokud o toto projeví zájem, f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji curlingu v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností, g) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní, má pronajaty, či užívá