CROWN THE BEST, z. s.

Název:CROWN THE BEST, z. s.
Sídlo:Náměstí 28. října 329, 407 21 Česká Kamenice - Česká Kamenice
IČO:10894462
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.06.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13036
Účel:

Podporování rozvoje volnočasových aktivit děti, mládeže i dospělých, zejména v oblasti kultury, tance, tanečního sportu, zdraví a pohybových aktivit obecně

Pořádání sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí pro členy i pro širokou veřejnost

Podporovat talentované členy

Budovat, provozovat a udržovat sportovní, kulturní a jiná zařízeni

Dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností