CRAZY FISHING OSTŘEŠANY z.s.

Název:CRAZY FISHING OSTŘEŠANY z.s.
Sídlo:Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany
IČO:19356072
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:25.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl L, vložka 14422
Účel:

Organizování sportovně zaměřených akcí nebo sbírek s cílem získání finanční či hmotné pomoci pro jednotlivce, rodiny, skupiny osob

Předmět činnosti:

Získávání informací a podnětů o jednotlivcích, rodinách, skupinách osob v tíživých životních situacích v blízkém okolí

Všestranná popularizace životních příběhů a potřeb podporovaných jednotlivců, rodin, skupin osob

Získávání hmotných i finančních darů na pomoc podporovaných jednotlivců, rodin, skupin osob

Pořádání dobročinných akcí a účastenství na takových akcích pořádaných jinými subjekty

Vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů propagujících pořádané dobročinné akce

Spolupráce s jinými subjekty