Název: CRAA - Ústav bezpečnosti práce ve výškách, z. ú.
Sídlo: Nušlova 2292/49, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
IČO: 09934910
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 03. 2021
Spisová značka: U 937 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:A. výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky,
B. zpracování, posuzování a připomínkování technických norem,
C. osvětová a edukační činnost,
D. zpracování odborných studií, posudků, specializovaných analýz, odborných stanovisek,
E. vydávávání odborných publikací,
F. vytváření metodik a manuálů
2a. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
2b. poradenská a konzultační činnost;
2c. prostřednictvím znalců ve svých řadách zpracování znaleckých posudků
Statutární orgán - ředitel: ředitel: ing. ondřej belica, dis., dat. nar. 3. května 1980 nušlova 2292/49, stodůlky, 158 00 praha 5 den vzniku funkce: 12. března 2021
Počet členů: 1
Způsob jednání: za ústav jedná samostatně