Community Building CZ, z.s.

Název:Community Building CZ, z.s.
Sídlo:Slavomírova 2941/1, 628 00 Brno - Líšeň
IČO:17977843
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.02.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28766
Účel:

Účelem spolku je učit principy community building podle m. s. pecka prostřednictvím seminářů, osvětových aktivit a vzděláváním facilitátorů, a uchovávat a rozvíjet know - how seminářů a jejich facilitování. spolek proto sdružuje lidi, kteří sdílí společnou vizi (viz níže), vzdělává je, podporuje je a spolupracuje s dalšími subjekty. účelem spolku je povzbuzovat lidi v rozpolceném světě, aby objevovali nové a lepší způsoby, jak spolu komunikovat a jak spolu být, a zároveň, aby tyto principy sami žili, učili se a šířili je

Předmět činnosti:

- vytváření a uchovávání standardů kvality facilitování a principů community building podle m. s. pecka ve spolupráci s mezinárodní organizací cbi - community building international. provádění nezávislé kontroly kvality facilitace seminářů a dalších forem community building podle m. s. pecka. - pořádání vzdělávacích seminářů community building ve všech jeho formách, zaměřených na osobnostní rozvoj, podporu, vzdělávání a supervizi jednotlivců, skupin, týmů, komunit a organizací. vzdělávání mládeže a dospělých. - poskytování poradenství, koučinku, metodické pomoci a podpory subjektům komunikací a skupinovou dynamikou, zejména těm, kteří využívají přístupu m. s. pecka. - poskytování výcviku, dalšího vzdělávání a další podpory (např. stipendium) členům spolku a facilitátorům seminářů community building podle m. s. pecka. - vydávání certifikátů, ověřování platnosti certifikátů, sdružování certifikovaných facilitátorů, jejich podpora, další rozvoj a vzdělávání, sdílení apod. - sdružování zájemců o principy community building v čr. záměrem je: být součástí mezinárodní sítě cbi. podpora certifikovaných členů. sdílení informací o seminářích, vzdělávacích a jiných akcích. komunikace na národní a mezinárodní úrovni. - spolupráce s lokálními, regionálními a mezinárodními organizacemi sledujícími podobný cíl a vytváření příležitostí pro vzájemnou podporu mezi subjekty, které se zabývají rozvojem komunikace a skupinovou dynamikou, zejména vzděláváním, facilitací, organizací a propagací. - osvětová činnost / propagace o principech a seminářích community building a šíření povědomí o této tématice prostřednictvím internetových stránek a dalších online nástrojů a sociálních sítí, přednášek, veřejných akcích, článků, apod. - fundraising, zajišťování prostředků na rozvoj činností spolku a hospodaření s nimi. - publikační činnost, vydávání článků, odborných publikací, knih, vzdělávacích materiálů, překlady aj. - výzkumná činnost - advokační činnost, vyjednávání s orgány veřejné správy v záležitostech týkajících se legislativní úpravy podpory rozvoje komunit a spolupráce, zejména v české republice. - pořádání společenských, kulturních a doplňkových událostí či aktivit podporujících vizi a účel spolku