Chotěbořské bytové družstvo

Obchodní firma:Chotěbořské bytové družstvo
Sídlo:Březová 1727, 583 01 Chotěboř - Chotěboř
IČO:25941801
Právní forma:Družstvo
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:04.09.2000
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Dr, vložka 883
Předmět podnikání:

- provoz a správa bytového domu, popř. dalších staveb s provozem a správou domu spojených, a pozemku ve vlastnictví družstva nebo členů družstva, včetně zajišťování údržby, oprav, modernizace či rekonstrukce, a hospodaření s majetkem družstva pro tyto účely - poskytování, popř. zabezpečování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví družstva nebo členů družstva - uzavírání smluv o nájmu družstevního bytu (družstevního nebytového prostoru), o nájmu jiných než družstevních bytů a jiných než družstevních nebytových prostorů (jiné než družstevní byty a nebytové prostory dále společně jen “nedružstevní byt”), popř. jiných smluv souvisejících s užíváním bytu (nebytového prostoru) - spolu s činností podle písmen a) až c) i zajišťování správy domů s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob, nebo správa domu a pozemku pro společenství vlastníků jednotek, kterou družstvo provozuje pouze jako svoji vedlejší a doplňkovou činnost