Chasa Zaječí z. s.

Název:Chasa Zaječí z. s.
Sídlo:Školní 401, 691 05 Zaječí - Zaječí
IČO:19355688
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:08.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 29018
Účel:

Účelem spolku je organizování, zprostředkovávání a podílení se na osvětě tradic

Předmět činnosti:

Hlavní činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. ii, coby společného zájmu jeho členů. a) udržování a rozvíjení lidových tanců, písní a hudby, b) udržování a rozvíjení lidových tradic, krojů a řemesel, c) pořádání přednáškových a seminárních akcí, prezentací a kulturních akcí, d) spolupráce a účast na kulturních akcích organizovaných fyzickými a právnickými osobami, spolky, obcemi, státní správou, podnikateli i jinými subjekty