Název: CHARITA HVĚZDA z.s.
Sídlo: Ve Vilkách 421, 252 62 Horoměřice
IČO: 09600086
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 20. 11. 2020
Spisová značka: L 73963 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:1)hlavní formou dosahování cílů spolku je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech pomoci, podpory a právního poradenství náhradním rodinám a opuštěným dětem, se specializací na přechodné pěstounské rodiny, ohrožené děti a znevýhodněné občany a seniory. 2)poskytování podpory při konkrétním řešení jejich problémů
1) hvězda z.s. je neziskový, zájmový, nepolitický, dobrovolný svazek členů působící na celém území české republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky- celý spolek je místně příslušnou organizační jednotkou. 2) hvězda z.s. vykonává tyto veřejně prospěšné činnosti : - pomáhá dětem vyrůstajícím mimo rodinu, - pomáhá, podporuje znevýhodněné občany, konkrétně matky v hmotné nouzi a seniory - vzdělává dospělé, včetně lektorské činnosti v souladu s účelem spolku, - zajišťuje materielní pomoc pro ohrožené děti, seniory , matky v nouzi. - zajišťuje respitní pobyty, kulturní a zábavní akce, - podporuje setkávání členů za účelem zkvalitnění služeb spolku, - zajišťuje publikační činnost v rámci podpory poslání spolku, - poskytuje právní poradenství vztahující se k cílové skupině, - provozuje dobročinný sklad pro pěstounské rodiny se specializací na přechodné pěstounské rodiny
Předmět vedlejší hospodářské činnosti:Výroba , obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, která bude vykonávána za účelem podpory hlavní činnosti spolku. případný zisk z výkonu těchto doplňkových činností smí být použit pouze pro výkon, zkvalitnění a rozšíření veřejně prospěšných služeb poskytovaných spolkem