Název: Cfstr, z.s.
Sídlo: Žitná 1867, 253 01 Hostivice
IČO: 10853863
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 05. 2021
Spisová značka: L 74910 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:A) vytvářet veškeré potřebné podmínky, včetně finančních, k rozvoji spolku a k naplnění poslání spolku, tedy k podpoře, rozvoji a propagaci různorodých sportovních aktivit, především se zaměřením na komplexní tréninkové programy směřující k rozvoji celkové kondice, síly, výbušnosti, pružnosti, rovnováhy a dalších fyzických vlastností; b) provozovat a udržovat sportovní a obdobná zařízení a v rámci provozu sportoviště ve prospěch svých členů umožňovat i třetím osobám vstup na sportoviště; c) vytvářet další podmínky k podpoře a rozvoji sportovního prostředí v české republice a k provozování sportovní a souvisejících činností; d) zajišťovat v oblasti sportu vzdělávací činnost jak pro své členy, tak pro další subjekty působící ve sportu; e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, s jinými organizacemi i jednotlivci; f) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, sportu, kultury, zdraví apod., zejména pak formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností;