Cesty pro budoucnost, z. s.

Název:Cesty pro budoucnost, z. s.
Sídlo:Hovorčovická 504/12, 182 00 Praha - Kobylisy
IČO:19460899
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:30.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77862
Účel:

Účelem spolku je podpora a kultivace a šíření demokratické a společenské změny, propagace a podpora cest k transformaci země a společnosti tak, jak je popsána v textu společenské iniciativy: cesty pro budoucnost příloha č.1 nedílná součást stanov spolku

Předmět činnosti:

Příprava a realizace vzdělávacích akcí (rozhovory, přednášky, semináře) a jejich mediální publikace včetně prostředky moderních it. vzdělávání veřejnosti v tématech demokracie, právního státu a legislativy, moderních informačních i úsporných technologií, ekologie a biodiverzity, ochrany před dezinformacemi, politické kultury, historie, mediální gramotnosti, kritického myšlení atd. včetně tvorby vzdělávacích materiálů. mapování politického a společenského dění s ohledem na základní demokratické a právní principy, dodržování zákonů a kvalitní veřejnou správu. analýza problémů při transformaci naší společnosti směrem na vyspělý prosperující demokratický a právní stát, analýza příčin těchto problémů a hledání řešení. vstupování do veřejné diskuse za použití standardních demokratických principů, prostředků a it. realizace osvětové činnosti, setkávání k připomenutí odkazu významných dějinných postav a událostí i v kontextu se současnými významnými osobnostmi veřejného, vědeckého, it, podnikatelského a kulturního života, osobností nezatížených starými materialistickými ideologiemi a dogmaty, které by měly vstupovat do leadershipu a měly by směřovat společnost k vyspělým demokratickým a právním státům a k současnému vnímání světa. zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku. další formy činností a konkretizaci činností stanoví členská schůze