Název: Český ústav pro vzdělání a studium jazyků z.ú.
Sídlo: Ohradní 1166/26, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 09471022
Právní forma: Ústav
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 04. 09. 2020
Spisová značka: U 897 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět podnikání:Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti:Účelem ústavu je organizace a vedení seminářů ke zvýšení profesních kvalifikací a další vzdělávání včetně rekvalifikačních kurzů, a to i pro cizince. ústav organizuje a realizuje také jazykové kurzy pro širokou veřejnost, včetně kurzů českého jazyka pro cizince. svou činností ústav podporuje zahraniční studenty v české republice, pomáhá s jejich začleňováním do prostředí českého školství na všech úrovních vzdělávání. spolu s touto činností také poskytuje asistenci zahraničním studentům při vyřizování úředních formalit s úřady a státní správou české republiky. své aktivity ústav koordinuje s příslušnými orgány české republiky, ministerstvem školství české republiky, ministerstvem vnitra české republiky, univerzitami, vysokými školami a školami nižších stupňů v čr. v neposlední řadě je také posláním ústavu organizace a podpora mimoškolních aktivit, sportovních činností a organizace sportovních kurzů pro děti a mládež. účelem ústavu je rovněž provoz, výchova a vzdělávání v mateřských školách, na základních školách a v postgraduálních studijních programech
Vedle hlavní činnosti může ústav vyvíjet i vedlejší hospodářskou činnost s tím, že jejím účelem je podpora hlavní činnosti, nebo řízení a správa ústavu a hospodárné využití majetku ústavu. zisk z vedlejší činnosti ústavu je možno použít pouze pro jeho činnost, řízení a správu
Statutární orgán - ředitel: ředitelka: yevgeniya konysheva, dat. nar. 10. prosince 1968 luční 315, janov, 435 42 litvínov den vzniku funkce: 4. září 2020 jednání jménem ústavu je ředitel oprávněn činit samostatně
Počet členů: 1
Způsob jednání: ředitel je statutárním orgánem ústavu, jenž řídí jeho činnost, jedná jeho jménem a rozhoduje ve všech záležitostech, které nespadají do pravomoci správní rady. jednání jménem ústavu spadající do jeho pravomoci je ředitel oprávněn činit samostatně