Název: Český svaz kolečkového krasobruslení, z. s.
Sídlo: Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 10764771
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 07. 05. 2021
Spisová značka: L 74740 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:1.hlavním posláním čskk je sportovní činnost, zejména se zaměřením na kolečkové krasobruslení, rozvoj všestranné tělesné zdatnosti se zaměřením hlavně na děti a mládež, rozvoj harmonické osobnosti člověka a péči o zdravý vývoj dětí a mládeže. 2.cílem je i kulturní a společenské vyžití členů, jejich rodinných příslušníků a veřejnosti v rámci volně časových aktivit. 3.základním účelem čskk je vytváření optimálních podmínek k provozování sportovní činnosti v oblasti kolečkového krasobruslení, které se realizuje ve sportovních oddílech, klubech, tělovýchovných jednotách a dalších subjektech. 4.čskk plní funkci organizace, která, zpracovává koncepci sportovního odvětví, organizuje sportovní akce, poskytuje služby svým členům a členským subjektům, případně i dalším organizacím a institucím v rámci sportovního prostředí české republiky. 5.čskk respektuje a prosazuje principy olympismu a podporuje boj proti dopingu. 6.čskk zabezpečuje státní reprezentaci plaveckých sportů na olympijských hrách, ms, me a světových a evropských pohárech a mezinárodních soutěžích. 7.čskk zabezpečuje soutěže a závody na území české republiky. 8.čskk organizuje a zabezpečuje vzdělávání členů čskk. 9.čsps propaguje a popularizuje odvětví kolečkového krasobruslení u široké 10.k naplnění uvedeného účelu se může spolčovat s jinými právnickými osobami. 11.spolupracuje s orgány veřejné správy a s územními samosprávnými celky české republiky. 12.spolupracuje s ostatními sportovními organizacemi v české republice i v zahraničí. 13.spravuje vlastní majetek a práva
ID datové schránky: 7zwwvju
Příjem datových zpráv: Ne